sahypa_banner

Biz hakda

HAKYNDA-1

“Shijiazhuang Deyuan Textile Co., Ltd.”

“Shijiazhuang Deyuan Textile Co., Ltd” 2017-nji ýylda döredildi text dokma önümçiliginiň 20 ýyllyk tejribesi bar.Önümiň ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän hünärmen dokma senagaty we söwda kompaniýasy.Hebei welaýatynyň Jinzhou şäherinde ýerleşýär.

Kompaniýamyzyň meýdany 15,000 inedördül metr, häzirki wagtda 75 işgäri bar.Outputyllyk önüm bahasy 30 million dollar, ýyllyk eksport mukdary 15 million dollar.Esasan Microfiber arassalaýjy we hammam polotensalary, pagta polotensalary we ş.m. öndürýäris. Zawodymyzda 20 sany tegelek dokma enjamy, 20 sany dokma maşynlary, 5 sany awtomatiki gözegçilik enjamy, 3 sany kesiji maşyn we 50 sany tikin maşyny bar.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň dünýäniň köp ýurtlary we sebitleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýduk, önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär.

Elmydama dogruçyl hyzmatdaşlygy kompaniýany ösdürmegiň ilkinji maksady hasaplaýarys.“Hünär hyzmatlary, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary” ösüşimiziň üç elementidir.Içerki we daşary ýurtly müşderileriň has gowy geljegi döretmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaň.

Kompaniýamyzda 30 dokma enjamy, 40 sany tikin maşyny, 5 mata kesýän maşyn we 2 sany elektrostatiki ýüň sorujy maşyn bar.60-dan gowrak işgär we 10 satyjy bar.Outputyllyk önümçilik bahasy 5 million dollardan gowrak.Arassa önümler Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlara we sebitlere we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin köp sanly daşary ýurt markalaryna, lomaý satyjylara, supermarket zynjyrlaryna eksport edilýär.

Biziň kompaniýamyz birinji derejeli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar we gözleg we ösüş, önümçilik, gaýtadan işlemek, satuw we müşderi hyzmatyna uly ähmiýet berýär.Bazarda ýokary abraý gazanan giňişleýin senagat we söwda kärhanasyna öwrüldik.

Biz elmydama "ilki bilen ygtybarlylyk, hil ilki, hyzmat ilki, ajaýyp artykmaçlyklar" işewürlik pelsepesine eýerýäris.Bu, kompaniýamyza müşderiler bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga we wepaly müşderi bazasyny saklamaga kömek edýär.

HAKYNDA (2)

zawod (1)

zawod (3)

zawod (4)

 

Müşderilere has ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin hil gözegçiligine berk ygrarlydyrys we berk hil dolandyryş ulgamyny ornaşdyrdyk.Abraýly üpjün edijilerden çig mal alýarys we her önümiň iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin iň täze tehnologiýalary we enjamlary ulanýarys.

Hil önümleri we hyzmatlary bermekden başga-da, jemgyýete gaýtaryp bermegi hem ýüregimize düwdük.Kompaniýa ýerli haýyr-sahawat işlerini we çäreleri işjeň goldaýar we jemgyýetçilik jogapkärçilik başlangyçlary bilen berk abraý gazandy.

12 ýyldan gowrak tejribe toplap, kompaniýamyz müşderilerine iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürlemäge bagyşlanan işgärleri bilen bazarda berk abraý gazandy.Dokma pudagynyň ösüşini bilelikde ösdürmek üçin dürli gatlaklardan bolan dostlarymyz bilen işleşmäge taýýardyrys.

HAKYNDA (3)