banne1
banner2_
banner3

hakdaus

“Shijiazhuang Deyuan Textile Co., Ltd” 2017-nji ýylda döredildi text dokma önümçiliginiň 20 ýyllyk tejribesi bar.Önümiň ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän hünärmen dokma senagaty we söwda kompaniýasy.Hebei welaýatynyň Jinzhou şäherinde ýerleşýär.

Kompaniýamyzyň meýdany 15,000 inedördül metr, häzirki wagtda 75 işgäri bar.Outputyllyk önüm bahasy 30 million dollar, ýyllyk eksport mukdary 15 million dollar.Esasan Microfiber arassalaýjy we hammam polotensalary, pagta polotensalary we ş.m. öndürýäris. Zawodymyzda 20 sany tegelek dokma enjamy, 20 sany dokma maşynlary, 5 sany awtomatiki gözegçilik enjamy, 3 sany kesiji maşyn we 50 sany tikin maşyny bar.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň dünýäniň köp ýurtlary we sebitleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýduk, önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär.

Elmydama dogruçyl hyzmatdaşlygy kompaniýany ösdürmegiň ilkinji maksady hasaplaýarys.“Hünär hyzmatlary, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary” ösüşimiziň üç elementidir.Içerki we daşary ýurtly müşderileriň has gowy geljegi döretmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini mähirli garşylaň.

Koprak oka
kompaniýa_bgimg

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Deňiz polotensalarynyň haýsy görnüşleri bar?

  Deňiz polotensalarynyň haýsy görnüşleri bar?

  14-2023-nji dekabry

  Deňiz polotensalary köplenç açyk plýaacheslarda we plýaacheslarda ulanylýar.Deňiz polotensalarynyň görnüşlerine bölünip bilner: dürli klassifikasiýa ülňülerine laýyklykda: 1. Prosese görä (1) quakard plýa beach polotensasy: quakkard tehnologiýasy bilen öndürilen kenar polotensalary, adatça, has galyň we has siňdiriji, ýöne ...

 • 2023-nji ýyl üçin iň oňat mikrofiber eşikler

  2023-nji ýyl üçin iň oňat mikrofiber eşikler

  12-2023-nji dekabry

  Awtoulagyňyzy arassalanyňyzda we jikme-jik edeniňizde, iş üçin dogry dokma önümleriniň bolmagy gaty möhümdir.Awtoulagyňyzyň näzik ýüzlerinde nädogry polotensany ýa-da mata ulanyň, soňuna zeper ýetirip, özüňiz üçin has jikme-jik iş döredip bilersiňiz.Şükür, ýumşak we maksatly ýasalan ýumşak mikrofiberler ...

 • Awtoulagyňyzy nädip guratmaly?

  Awtoulagyňyzy nädip guratmaly?

  Dekabr-08-2023

  Geliň.1. Tabagy çykaryň Düzgün bolşy ýaly, elmydama ulagyň iň beýik ýerinden başlamak isleýärsiňiz.Şeýlelik bilen, aýak astyndan çykyň we awtoulagyňyzyň üçegini guratmaga taýynlaň.2. Guradyjy enjamy ýüzüne sepiň Guramagyň wagtyny gysgaltmak üçin çalt detal ýa-da guradyjy kömek ulanyp bilersiňiz....

Koprak oka